Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Shri Tushant H. Parwar VP Secretary 9765580108 tushantparwar123@gmail.com
Smt. Lensia Luis Gram Sevak 9850902023 lensiafernandes@yahoo.com
Smt. Sanjana S. Naik Clerk 9359903941
Shri Rupesh G. Naik Clerk 9850442816 rupeshnaik75@gmail.com
Smt. Khilona J.Parwar Gram Rozgar Sahayak 8390713472 Khilona2112@gmail.com